No title...
No title...
No title...
Quyết định về việc cập nhật bổ sung 03 công trình, dự án và điều chỉnh diện tích, loại đất của 02 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì
Quyết định về việc cập nhật bổ sung 03 công trình, dự án và điều chỉnh diện tích, loại đất của 02 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì
Số ký hiệu văn bản 549/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc cập nhật bổ sung 03 công trình, dự án và điều chỉnh diện tích, loại đất của 02 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-so qd-ubnd cap nhat khsdd thang 3 vx hsp638499216179785779.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement