No title...
No title...
No title...
Về việc tổ chức phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024
Về việc tổ chức phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024
Số ký hiệu văn bản 1215/UBND-KTTH
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực 27/04/2024
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lại Thị Hương
Tài liệu đính kèm CV 1215 UBND tinh638499223714700030.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement