No title...
No title...
No title...
Quyết định: Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.
Quyết định: Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.
Số ký hiệu văn bản 44/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Thào Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm QĐ 44 HĐND 2.5.24638503295755489468.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement