No title...
No title...
No title...
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
Số ký hiệu văn bản 23-CT/TW
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực An toàn giao thông
Người ký duyệt Trương Thị Mai
Tài liệu đính kèm Document638512145093844912.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement