No title...
No title...
No title...
Quyết định: Phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin đối với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Giang
Quyết định: Phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin đối với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 674/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày hiệu lực 30/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin đối với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 30052024102728AM-QD 674 UBND tinh638526794869115487.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement