No title...
No title...
No title...
Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 23/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 04062024103943AM-QD 23 UBND tinh638531162381328404.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement