No title...
No title...
No title...
Quyết định: Quy định các giải pháp PCCC bổ sung đối với các nhà và công trình xây dựng tại các khu vực không đáp ứng được quy định về giao thông phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Quyết định: Quy định các giải pháp PCCC bổ sung đối với các nhà và công trình xây dựng tại các khu vực không đáp ứng được quy định về giao thông phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 24/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Quy định các giải pháp PCCC bổ sung đối với các nhà và công trình xây dựng tại các khu vực không đáp ứng được quy định về giao thông phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 05062024101112AM-QD 24 UBND tinh638532604439826435.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement