No title...
No title...
No title...
Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCPH hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh, giai đoạn 2019-2023
Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCPH hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh, giai đoạn 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 697/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày hiệu lực 04/06/2024
Trích yếu nội dung Quyết định: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCPH hoạt động giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh, giai đoạn 2019-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 05062024100808AM-QD 697 UBND tinh638532627886833542.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement