No title...
No title...
No title...
Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 111/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2024
Ngày hiệu lực 27/06/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hạng Kháy Vầy
Tài liệu đính kèm NQ Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn Huyện XM638556132047275127.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement