No title...
No title...
No title...
Nghị định: Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định: Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số ký hiệu văn bản 73/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/06/2024
Ngày hiệu lực 01/07/2024
Trích yếu nội dung Nghị định: Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị định
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 03072024080104AM-73_2024_ND-CP_30062024-signed-1638556133090715009.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement