No title...
No title...
No title...
Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Số ký hiệu văn bản 1948/UBND-PVHCC
Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực 02/07/2024
Trích yếu nội dung Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 02072024094632AM-CV 1948 UBND tinh638556136206503220.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement