No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước.

CGTĐT - Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ quy định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước.

Để đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình, Sở Tài chính lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo "Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước".

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày: kể từ ngày 10/5/2024 đến ngày 10/6/2024.

Sở Tài chính rất mong nhận được ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.


(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 18/05/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 150MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0