No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND tỉnh quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

CGTĐT - Sở Tài nguyên và môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND tỉnh quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hà Giang thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2014; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang tại Công văn số 1627/UBNDPVHCC ngày 7/6/2022 về việc rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về việc giám phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;
Để đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân  vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày: kể từ ngày 14/5/2024 đến ngày 14/6/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.


(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 18/05/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 150MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0