No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến dự thảo 03 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024

CGTĐT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thành 03 dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân cụ thể như sau: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính; (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; (3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý đối với dự thảo 03 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

Thời gian tham gia ý kiến: từ ngày 23/5/2024 đến trước ngày 15/6/2024.

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 14/06/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 150MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0