No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”

CGTĐT - Sở Nội vụ đã xây dựng xây dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang” để lấy ý kiến tham gia, góp ý của  các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Để Nghị quyết được đầy đủ, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi khi tổ chức thực hiện và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, Sở Nội vụ lấy ý kiến tham gia, góp ý của  các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp vào dự thảo nêu trên.

Thời gian tham gia ý kiến: kể từ ngày 24/5/2024 đến trước ngày 12/6/2024.

Sở Nội vụ rất mong nhận được các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0