No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Mê

CGTĐT - UBND huyện Bắc Mê đã xây dựng dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Mê để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện quy định tại Điều 43, Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch); Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP); Điều 37 Thông tư số 01/2021/TTBTNMT.

Để đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND huyện Bắc Mê lấy ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Thời gian tham gia ý kiến là 30 ngày: kể từ ngày 04/6/2024 đến ngày 04/7/2024.

UBND huyện Bắc Mê rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

 

Tập tin tải về:
1. DCQHBM638531804263095572.pdf
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 14/06/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 150MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0