No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác truyền thông chính sách

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác truyền thông chính sách

Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại chương trình Tọa đàm về công tác truyền thông chính sách tổ chức vào ngày 23/5/2024 với chủ đề “Nhận thức - Hành động - Nguồn lực”. Để thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo văn bản và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 giờ, ngày 27/6/2024 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia được hiểu là đồng ý với dự thảo văn bản.

Trân trọng./.

Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0