No title...
No title...
No title...

Lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTĐT - Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Giang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). Để bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (văn bản quy phạm pháp luật).

Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Giang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết tại tập tin

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Nghị quyết

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày, kể từ ngày 06/10/2023.

Các ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  gửi bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Sở Tư pháp  rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1429
  • Trong tuần: 16 732
  • Tất cả: 61789