No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thử nghiệm ứng dụng công dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CTTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Hà Giang xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thử nghiệm ứng dụng công dân số tỉnh Hà Giang để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thử nghiệm ứng dụng công dân số trên.

Triển khai thử nghiệm ứng dụng Công dân số Hà Giang tích hợp phát triển cùng các dịch vụ trên VNeID và các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa, lấy tính tiện ích của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, sử dụng các tiện ích cơ bản, phục vụ tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp nhằm giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-TCTTKĐA06 ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Tổ công tác triển khai đề án 06 triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Căn cứ Thông báo kết luận số 154/TB-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban điều hành chuyển đổi số tại cuộc họp Ban điều hành chuyển đổi số Quý III năm 2023.

Triển khai Kết luận số 381-KL/BCSĐ ngày 30/10/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp ngày 25/10/2023 về chủ trương triển khai thử nghiệm Nền tảng công dân số Hà Giang.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Hà Giang xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thử nghiệm ứng dụng công dân số tỉnh Hà Giang. Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch nêu trên.

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/11/2023.

Dự thảo Kế hoạch thử nghiệm ứng dụng công dân số xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

 

 

Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1388
  • Trong tuần: 16 691
  • Tất cả: 61748