No title...
No title...
No title...

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản đề nghị cho chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2026

CTTĐT - Sở Y tế đã xây dựng hồ sơ đề nghị cho chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2026, để  xin ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo văn bản đề nghị cho chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3421/UBNDVHXH, ngày 26/10/2023 về việc tham mưu Tờ trình xin chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động thuộc CTMT Y tế - Dân số.

Căn cứ Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc CTMT Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.

Sở Y tế đã xây dựng hồ sơ đề nghị cho chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2026, để  xin ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo văn bản.

Hồ sơ gồm (xem chi tiết tại tập tin đính kèm):

1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh;

2) Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh;

3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CTMT Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020.

Thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, kể từ ngày 10/11/2023.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Tham gia góp ý vào dự thảo Hồ sơ đề nghị cho chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi kèm theo Công văn này.

Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Y tế (phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 22/11/2023 để tổng hợp, tiếp thu và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo thời gian theo quy định.

Sở Y tế rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 28/11/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 150MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại
Danh sách các ý kiến góp ý
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1335
  • Trong tuần: 16 638
  • Tất cả: 61695