Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4121/UBND-KTTH 15/10/2021 V/v thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
2119/QĐ-UBND 14/10/2021 Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và lĩnh vự ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022
2110/QĐ-UBND 13/10/2021 V/v Công nhận xã Hùng An, huyện Bắc Quang là đô thị loại V
4106/UBND-VHXH 13/10/2021 V/v Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
2114/QĐ-UBND 13/10/2021 V/v Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
2109/QĐ-UBND 13/10/2021 Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2105/QĐ-UBND 12/10/2021 V/v Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
2097/QĐ-UBND 11/10/2021 V/v Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19 trên địa àn tỉnh Hà Giang
4037/UBND-VHXH 10/10/2021 V/v đề nghị hỗ trợ đón công dân tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương
2089/QĐ-UBND 08/10/2021 V/v Thành lập Bệnh viện số 01 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 trên cơ sở Bệnh viện Phổi Hà giang