Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Chươngg trình số 245/TTR-UBND

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 245/TTR-UBND
Ngày ban hành 24/09/2021
Người ký Hoàng Gia Long
Trích yếu Chương trình tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Chương trình
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: Sô 245 CTr-UBND.pdf