Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 10/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Chung Kính, khai thác nước mặt để cung cấp cho nhà máy chế biên nông lâm sản Việt Vinh, huyện Bắc Quang

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Hoàng Gia Long
Trích yếu Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Chung Kính, khai thác nước mặt để cung cấp cho nhà máy chế biên nông lâm sản Việt Vinh, huyện Bắc Quang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Tệp đính kèm: Số 10 QĐ-UBND tinh.pdf

Văn bản khác

Giấy phép số 11/GP-UBND Khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty TNHH MTV Chung Kính (04/01/2022)

Quyết định số 09/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty CP thủy điện Sơn Hải thuê để thực hiện Dự án: Thủy điện Nậm Ly 2 tại xã Quảng Nguyên và xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần (04/01/2022)

Chỉ thị số 2908/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Hướng dẫn số 03/HD-STC thực hiện một số nội dung về mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung (31/12/2021)

Kế hoạch số 317/KH-UBND Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2886/QĐ-UBND Cho phpé Công ty TNHH thương mại - Vận tải - Xăng dầu Thái Sơn chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2887/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 1, thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2890/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính và cắm mốc GPMB ngoài thực địa phục vụ công tác bồi thường - GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177) (31/12/2021)

Quyết định số 2891/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và xác định ngưỡng giới hạn khai thác nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2894/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty cổ phần chè Hùng An (31/12/2021)

Về trang đầu