Thông tin chi tiết văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 2920/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 2920/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Người ký Hoàng Gia Long
Trích yếu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai

Tệp đính kèm: Số 2920 QĐ-UBND tinh.pdf

Văn bản khác

Chỉ thị số 2908/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác QLNN về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Hướng dẫn số 03/HD-STC thực hiện một số nội dung về mua sắm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung (31/12/2021)

Kế hoạch số 317/KH-UBND Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2886/QĐ-UBND Cho phpé Công ty TNHH thương mại - Vận tải - Xăng dầu Thái Sơn chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2887/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 1, thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2890/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án thi công - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính và cắm mốc GPMB ngoài thực địa phục vụ công tác bồi thường - GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177) (31/12/2021)

Quyết định số 2891/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và xác định ngưỡng giới hạn khai thác nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2894/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty cổ phần chè Hùng An (31/12/2021)

Quyết định số 2895/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Tiến Đạt do tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước tại tổ 10 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang (31/12/2021)

Quyết định số 2896/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì (31/12/2021)

Về trang đầu