Tìm kiếm dịch vụ công

Nhập tìm kiếm
(theo Tên thủ tục)

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Cơ quan quyết định

Tổng số bản ghi: 1759

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan quyết định Tệp đính kèm Mức độ
Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Sở Tư pháp 1
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Tổ chức hành nghề công chứng 2
Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch. Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Tổ chức hành nghề công chứng 2
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng kí của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo UBND tỉnh 2
Đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa-Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông Vận tải 2
Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội UBND huyện, thành phố 2
Cấp lại giấy xác nhận nôi dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Mỹ phẩm Sở Y tế 2
Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp UBND tỉnh 1
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh, UBND huyện 1
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở - Sở Xây Dựng Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở 2