Nội dung câu hỏi Người gửi
Từ ngày Tới ngày
STT Nội dung câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Người trả lời Nội dung trả lời
1Tôi công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang từ tháng 7/2007, đến tháng 8/2013 thì chuyển công tác về Trạm ... (11/05/2017)Nguyễn Quý Khoáng11/05/2017Nguyễn Văn Hiến

Căn cứ Điều 2, Nghị định số 116/2010/NĐ-CPngày 24/12/2010 của Chính phủ v ề chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì Ông Nguyễn Quý Khoáng công tác tạiPhòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số116/2010/NĐ-CP,

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 8, Nghịđịnh số 116/2010/NĐ-CP thì điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi chuyển côngtác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưulà “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghịđịnh này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác rakhỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thìđược hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điềukiện kinh tế - xã ...

2Năm 2016 do thực hiện tinh gọn bộ máy biên chế, UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định sáp nhập 02 Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo ... (11/05/2017)Nguyễn Thị Minh Phượng11/05/2017Nguyễn Văn Hiến Trường hợp bà Nguyễn Thị Minh Phượng đượcbảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số108/2014/NĐ-CP như sau “Cán bộ, côngchức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổnhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mứcphụ cấp chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởngđến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đãgiữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 thángthì được bảo lưu 06 tháng”​​

​​​
3tôi đi làm hợp đồng từ ngày 4/6/2012 đến 25/1/2017 tôi được làm chính thức. theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính ... (23/05/2017)Nguyễn Văn Phúc23/05/2017Nguyễn Văn Hiến Nội dung ông Phúc hỏi chưarõ về đơn vị công tác và địa danh nơi làm việc nên chưa có đủ thông tin để Sở Nộivụ giải đáp chính sách. Đề nghị ông liên hệ trực tiêp với Phòng Nội vụ huyện QuảnBạ đ được giải đáp, hướng dẫn cụthể và giải quyết theo thẩm quyền của y bannhân dân huyện.​  ​​