Nội dung câu hỏitôi đi làm hợp đồng từ ngày 4/6/2012 đến 25/1/2017 tôi được làm chính thức. theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. tôi có được hửơng chế độ tại Điều 5 không?
Người hỏiNguyễn Văn Phúc
Điện thoại0985619701
EmailNguyenvanphucytqb@gmail.com
Địa chỉthôn Na Vìn xã Quản Bạ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang
Ngày hỏi23/05/2017
Đã trả lờiNguyễn Văn Hiến
Chức vụPhó Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày trả lời28/06/2017
Nội dung trả lời Nội dung ông Phúc hỏi chưa rõ về đơn vị công tác và địa danh nơi làm việc nên chưa có đủ thông tin để Sở Nội vụ giải đáp chính sách. Đề nghị ông liên hệ trực tiêp với Phòng Nội vụ huyện Quản Bạ đ được giải đáp, hướng dẫn cụ thể và giải quyết theo thẩm quyền của y ban nhân dân huyện.​  ​​