Nội dung câu hỏiTôi là một giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), nay là trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (trực thuộc UBNN huyện) tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang từ năm 2007 đến nay. Chế độ được hưởng của tôi ngoài hệ số bậc lương đại học còn có 35% đứng lớp, hệ số 0,7 khu vực và 7% thâm niên lâu năm. Năm học 2015-2016 tôi được cử biệt phái đi công tác tại huyên Vị Xuyên cách nhà 175km nhưng lại cắt giảm 0,2 khu vực. Hết thời hạn biệt phái trở về đơn vị cũ thì lại nhận được quyết định trưng tập của UBND huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với thời gian 24 tháng, sau đó Phòng Giáo dục và Đào tạo lại điều động tôi đi công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn cách nhà 25km nhưng không có thêm một chế độ nào thêm, mọi chế độ của tôi được hưởng tại đơn vị cũ kể cả chế độ thi đua khen thưởng. Là một Đảng viên tôi nghiêm túc thực hiện mọi sự phân công, điều động của cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin hỏi chế độ của tôi như vậy có phù hợp với quy định hiện hành hay không. Xin cơ quan chức năng cho ý kiến để tôi yên tâm công tác.
Người hỏiĐinh Xuân Nghĩa
Điện thoại0166 295 8939
Emailvatlixm@gmail.com
Địa chỉTổ 3 thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Ngày hỏi18/07/2017
Đã trả lờiHoàng Nhị Sơn
Chức vụChủ tịch UBND huyện Xín Mần
Ngày trả lời08/08/2017
Nội dung trả lời Nội dung trên UBND huyện trả lời như sau:

1. Năm học 2015-2016 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Xin Mần trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang (không trực thuộc UBNDhuyện  Xín-Mần). Do vậy nội dung trên đề nghị ông Nghĩa liên hệ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang để được giải đáp.

2. Chế độ:

2.1. Về chế độ khen thưởng:

Điều 36 Luật viên chức năm 2010 quy định: Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến;

Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức quy định:

a. Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức được cử đi biệt phái;

b. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó.

2.2. Về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp:

Tại Điều 36 Luật viên chức năm 2010 quy định:

a. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức;

b. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vừng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Như vậy đối chiếu các quy định trên thì việc quản lý, đánh giá phân xếp loai, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với ông Đinh Xuân Nghĩa do Trường THCS Bản Díu thực hiện; việc chi trả chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đối với ông Đinh Xuân Nghĩa do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Xín Mần (hiện đổi tên thành Trung tâm Giảo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên) thực hiện, ông Nghĩa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên trong quá trình công tác ông Đinh Xuân Nghĩa và Trung tâm Giáo dục nghê nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xín Mần chưa liên hệ và trao đổi với cơ quan chuyên môn huyện Xín Mần để được hướng dẫn chỉ đạo giải quyết kịp thời.