No title...
No title...
No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 25
 • Hôm nay: 1259
 • Trong tuần: 16 562
 • Tất cả: 61619
 • Các loại thông tin cơ quan nhà nước phải công khai theo Luật tiếp cận thông tin

  CTTĐT - Để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thúc đẩy sự minh bạch thông tin nói chung và thu hẹp khoảng cách về thông tin trong các cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng, Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước công bố, công khai một số loại thông tin nhất định. Theo đó, tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin đã quy định 15 loại thông tin phải được công khai rộng rãi đến người dân.

 • Thu phí tham quan trải nghiệm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm góp phần phát triển du lịch bền vững

  CTTĐT - Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa, tự chủ trong hoạt động thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Để có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án Thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, trong đó đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thu phí tập trung một lần qua hình thức thu qua đêm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khi du khách tham quan Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, thay vì thu phí tại các điểm du lịch riêng lẻ như hiện nay nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, vận hành và đầu tư phát triển các khu/điểm di sản trong tỉnh.

 • Bắc Mê thực hiện giải ngân vốn cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển kinh tế

  Ngay sau khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) có hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, huyện và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định trên địa bàn 12 xã, 01 thị trấn.

 • Hà Giang sẽ thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

  CTTĐT - Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2131/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 • Cần nhiều nỗ lực trong thực hiện mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đối số năm 2023, từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm mô hình chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng tiền bảo trợ xã hội thường xuyên tại 4 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thị trấn Việt Quang và xã Đức Xuân huyện Bắc Quang; phường Nguyễn Trãi và xã Phương Thiện thành phố Hà Giang. Sau 6 tháng triển khai thí điểm mô hình này, bước đầu mang lại giá trị tiện ích lớn, giúp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng, nhanh chóng, hạn chế tình trạng trục lợi, tham nhũng. Tuy nhiên do đặc thù địa bàn rộng, khó khăn cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ khiến việc chi trả không dùng tiền mặt còn gặp nhiều khó khăn.