No title...
No title...
No title...
Quy định mới về hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 26
CTTĐT – Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có Điều 11 quy định về “hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai”như sau:

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai: 

Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất.

Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai.

Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật.

Không ngăn chặn, không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Cản trở, gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

Lan Phương
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0