No title...
No title...
No title...

Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3553/UBND-PVHCC 06/11/2023 Công văn V/v triển khai Kết luận số 381-KL/BCSĐ của BCS Đảng UBND tỉnh về Hệ thống TTGQTTHC
Lượt xem: 27
Tải về 1
02/2023/TT-BLĐTBXH 12/04/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 69
Tải về 0
03/2023/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 69
Tải về 0
02/2023/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 71
Tải về 0
01/2023/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh quy định quy tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 66
Tải về 0
03/2023/NQ-HĐND 22/03/2023 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 75
Tải về 0
1426/LĐTBXH-BTXH 18/10/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 58
Tải về 0
1426/LĐTBXH-BTXH 18/10/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 23
Tải về 0
15/2022/NQ-HĐND 23/09/2022 Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 68
Tải về 0
13/2022/NQ-HĐND 23/09/2022 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 65
Tải về 0
123
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1279
  • Trong tuần: 16 582
  • Tất cả: 61639