No title...
No title...
No title...
Danh sách các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư pháp tỉnh Hà Giang

Tổ chức hành nghề Công chứng (CC) và Công chứng viên (CCV)

1. Phòng Công chứng số 1

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số CCV thuộc tổ chức hành nghề CC: 02

Họ và tên/ Năm sinh: Lê Thị Thu Huyền/1974; Mã Trọng Hưng/1984

2. Văn phòng Công chứng Vị Xuyên

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số CCV thuộc tổ chức hành nghề CC: 02

Họ và tên/ Năm sinh: Nguyễn Văn Thành/1962; Phạm Quang Vinh/1974

3. Văn phòng Công chứng Trần Thị Nhàn

Địa chỉ: Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Số CCV thuộc tổ chức hành nghề CC: 02

Họ và tên/ Năm sinh: Trần Thị Nhàn/1989; Nguyễn Văn Thắng/1962

4. Văn phòng Công chứng Bắc Quang

Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Số CCV thuộc tổ chức hành nghề CC: 02

Họ và tên/ Năm sinh: Nguyễn Thị Thanh Tân/1977; Đỗ Ngọc Long/1975

5. Văn phòng Công chứng Hoàng Việt Trung

Địa chỉ: Số nhà 247, đường Trần Phú, Tổ 21, phường Minh Khai, thành phố Hà

Giang, tỉnh Hà Giang

Số CCV thuộc tổ chức hành nghề CC: 02

Họ và tên/ Năm sinh: Nguyễn Thị Minh Thu/1980; Hoàng Việt Trung/1980

 

Danh sách tổ chức hành nghề luật sư tỉnh Hà Giang

1. Văn phòng luật sư Cao Xuân Bé

Địa chỉ: Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 03

Họ và tên/ Năm sinh: Cao Xuân Bé/1949; Phạm Quốc Anh/1967; Tạ Quang Trung/1957

2. Văn phòng luật sư Phạm Thị Loan và cộng sự

Địa chỉ: Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 04

Họ và tên/ Năm sinh: Phạm Thị Loan/1949; Lê Thị Hồng/1959; Ấu Duy Quang/1958; Nguyễn Thị Thanh Tuyết/1964

3. Văn phòng luật sư Minh Giang

Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 03

Họ và tên/ Năm sinh: Vương Lỷ/1945; Nguyễn Xuân Quý/1961; Đặng Thanh Long/1967

4. Văn phòng luật sư Gia Long

Địa chỉ: Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 01

Họ và tên/ Năm sinh: Ngô Trung Kiên/1976

5. Văn phòng luật sư Hùng Đức

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 01

Họ và tên/ Năm sinh: Cao Xuân Hùng/1957

6. Văn phòng luật sư Viên Thị Vân

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 01

Họ và tên/ Năm sinh: Viên Thị Vân/1962

7. Văn phòng luật sư Quang Tuyết và các cộng sự

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số luật sự thuộc tổ chức hành nghề luật sư: 01

Họ và tên/ Năm sinh: Nguyễn Thị Thanh Tuyết/1964; Ấu Duy Quang/1958

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0