Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Sở Tài Chính tỉnh Hà Giang

(06/10/2021 16:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Sở Tài Chính tỉnh Hà Giang. Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà phụ trợ Kho Bạc nhà nước Hà Giang – Địa chỉ: Tổ 1, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, được chia thành 04 lô (Chi tiết từng lô đất theo mảnh trích đo địa chinh số 11-2021, phường Trần Phú, TP Hà Giang do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 04/6/2021).

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên

(05/10/2021 09:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang (CTTĐT) đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Công khai thông tin Dự thảo các tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" Giai đoạn chuẩn bị Dự án

(16/07/2013 09:00)

CTTĐT - Căn cứ chính sách OP 17.50 của Ngân hàng thế giới (WB) về tham vấn cộng đồng và công bố thông tin yêu cầu cho phép tiếp cận công khai thông tin và tài liệu dự án một cách kịp thời bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Trên cơ sở tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội do Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO) chuẩn bị được WB chấp thuận, tỉnh Hà Giang là một trong bảy tỉnh tham gia dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" do WB tài trợ.

Nông - Lâm nghiệp

(25/09/2012 11:00)

Tài nguyên đất rừng là thế mạnh của Hà Giang, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 524.367,83 ha; Trong đó có 200.987,64 ha đất rừng phòng hộ và trên 275.000 ha đất rừng sản xuất; có hơn 64.000 ha đất trống có thể phát triển rừng kinh tế.

Công nghiệp Hà Giang - cơ hội cho các nhà đầu tư

(20/02/2012 16:00)

Những năm qua, Hà Giang đã có bước nhảy vọt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có công nghiệp. Ðể sản xuất công nghiệp ngày một phát triển bền vững, Hà Giang đã tạo thế và lực trong thu hút đầu tư, vươn lên làm chủ các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là biến mọi tiềm năng, nội lực thành hàng hóa.