No title...
No title...
No title...
Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 204
CGTĐT - Tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo Kỳ họp và cử tri trong toàn tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

3. nguyen sơn 1.JPG

Toàn cảnh Kỳ họp.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

2. nguyen sơn.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Kỳ họp.

Kết quả cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thường xuyên thăm hỏi, kịp thời động viên tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai. Tổ chức thành công các hội nghị, đại hội quan trọng của tỉnh như Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư; Hội nghị thu đua yêu nước gắn với công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023; Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ IX; Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh.

Tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa, du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ I. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu “Hà Giang - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á”. Khách du lịch đến Hà Giang 6 tháng đạt 1.690.000 lượt, tăng 19,18% so với cùng kỳ, đạt 52,81% so với kế hoạch. Doanh thu du lịch đạt 4.191,2 tỷ đồng. Các Chương trình MTQG và các dự án thuộc Chương trình phục hồi, kinh tế xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang; các dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm ước đạt 60.523,7 ha, tăng 1.01% tương đương 605,3ha so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân ước đạt 124.555,2 tấn, tăng 3,75%, tương đương với 4.500,3 tấn so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu, bò hiện có 266.177 con (trong đó đàn bò là 124.082 con tăng 5,22%; đàn trâu 142.035 con), đàn lợn 639.021 con, gia cầm là 6.318,11 nghìn con. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh ước đạt 7.266,3 tỷ đồng, tăng 5,66% so với cùng kỳ, cao hơn cùng kỳ năm 2023 đạt được tốc độ tăng trưởng khá đứng thứ 06/14 tỉnh Trung du Miền núi Phía Bắc, 41/63 tỉnh, thành phố; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 1,94% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 45,85% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.123 tỷ đồng, đạt 54,4% KH trung ương giao, 45,65% KH tỉnh giao, tăng 41,7% so với cùng kỳ 2023. 

Tổng dư nợ tín dụng ước đến 30/06/2024 đạt 30.414 tỷ đồng, tăng 2.355 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.437,08 tỷ đồng, tăng 19,65% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã tổ chức được 101 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, định hướng nghề cho 6.796 người, giới thiệu việc làm thành công cho 538 lao động; giải quyết việc làm cho 14.080 lao động đạt 78% KH, tăng 13% so với cùng kỳ…

Xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đều tăng cao, trong đó: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 4 bậc, vươn lên thứ 31/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính(PAR Index) tăng 27 bậc, vươn lên vị trí 23/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 34 bậc, vươn lên thứ 11/63 tỉnh, thành phố. 

Song song với đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh;  quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân, góp phần kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho người dân; chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy và mở rộng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh phục hồi chậm; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm; số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng; tiến độ giải ngân các nguồn vốn thấp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư của một số dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; việc lồng ghép vốn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn khó khăn; thu hút đầu tư dự án ngoài ngân sách; tỷ lệ trẻ dưới 1 được tiêm đủ các loại vac xin đạt thấp so với kế hoạch Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp thường xuyên thiếu; tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dậy học …

Để tháo gỡ, khắc phục tình trạng trên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2024 là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm; tích cực triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung triển khai thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022, 2023 và thực hiện năm 2024; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thiện hiện hiêu quả công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển sản xuất công nghiệp; thưc hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm năm 2024. Thúc đẩy quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

Tiếp tục phối hợp, hồi đàm với phía Trung Quốc để đẩy mạnh các hoạt động thông quan hàng hóa qua các cặp cửa khẩu; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại háo công tác hải quan để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa…

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.  Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục và phát triển sản xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; các hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai; công tác quản lý quy hoạch; lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác nội vụ, cải cách hành chính, thanh tra và tiếp công dân; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Lan Phương - Hồng Minh
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0