No title...
No title...
No title...
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phương Thiện về việc thực hiện Nghị quyết 27 về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh
Lượt xem: 59
CTTĐT - Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chiều ngày 14/5/20204, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã có buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh).

Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí: Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí trong Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Giang; cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Phương Thiện.

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh đã thực sự đi vào cuộc sống. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Nghị quyết đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận, nhất trí và quyết tâm cao của Nhân dân. Để thực hiện Nghị quyết tốt hơn nữa, Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, nhân dân xã Phương Thiện phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Tại buổi đối thoại, theo lãnh đạo xã Phương Thiện cho biết: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã Phương Thiện đã đạt được một số kết quả quan trọng, rất tích cực và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã, đến các chi bộ, ban quản lý các thôn, các đơn vị trường học thường xuyên, liên tục; nguồn lực, sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân được phát huy; nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Nhân dân và cán bộ xã Phương Thiện phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại đã có 11 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phương Thiện tham gia đóng góp ý kiến. Đa số các ý kiến đều đồng tình, nhất trí và đánh giá cao việc Tỉnh ban hành, triển khai, thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết sau khi đi vào cuộc sống, góp phần giảm thiểu những phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ; bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Bên cạnh những kết quả đạt được, người dân cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, các dân tộc cần thống nhất, đồng bộ trong việc hướng dẫn tổ chức tang ma, hiếu hỷ đối với  từng dân tộc; có quy định cụ thể trong việc tổ chức lễ đón dâu, thách cưới của các dân tộc; có kinh phí hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy, xuất bản các ấn phẩm hướng dẫn chữ viết, làn điệu, bài hát của dân tộc các dân tộc; đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; xem xét thành lập tổ khảo sát, soạn thảo để tham mưu cho tỉnh ban hành thống nhất nhận diện các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần xoá bỏ; có cơ chế, chính sách khuyến khích, đặt hàng hoặc hỗ trợ kinh phí cho nhóm các nhà thơ, câu lạc bộ thơ ca nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác và xuất bản các tập thơ lời Việt, Tày, Mông, Dao… để đưa vào tuyên truyền thực hiện nghị quyết.

Kết thúc buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phương Thiện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Quyền Bí thư cũng đề nghị triển khai NQ 27 gắn với bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, với tinh thần thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên các mặt “xây và chống”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết…

Lan Phương
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0