No title...
No title...
No title...
UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 125
CTTĐT - Sáng 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề tháng 11/2023. Các  đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.
Anh-tin-bai

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 11/2023.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết tâm phấn đấu haonf thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm phát triển KT - XH năm 2023.

 Dự họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Quyền Giám đốc Sở Y tế; Cục Thống kê; Cục thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước; Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp chuyên đề tháng 11 tập trung vào các nội dung: Xem xét, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp HĐND cuối năm theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các báo cáo chuyên đề: Về thu, chi tài chính năm 2023; Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh năm 2023; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Kế hoạch Và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Triển khai nhiệm vụ phát triển triển KT - XH năm 2023, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt, quyết liệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp các ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thu, chi tài chính năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu về KT - XH cơ bản đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá, đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 10,85% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chương trình phục hồi KT - XH và các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm, các dự án giao thông có tính kết nối, lan tỏa tới phát triển liên vùng, vùng và địa phương.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, đang phát triển theo hướng bền vững, dần trở thành ngành kinh tế mũi của tỉnh, lượng khách đến Hà Giang tăng cao so với năm 2022, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch; các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 3,5 lần so với cùng kỳ và vượt 27,64% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 17,55%, vượt 7,55% kế hoạch. Các loại hình thương mại điện tử, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm được chú trọng và phát triển. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá; các chỉ tiêu chính về sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ, các cây trồng ngắn ngày gieo cấy đảm bảo thời vụ, năng suất, sản lượng tăng so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm,... có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, chỉ số PCI năm 2022 tăng so với cùng kỳ; các hoạt động về chuyển đổi số triển khai quyết liệt.

Tình an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đường biên, mốc giới, chủ quyền được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy và mở rộng.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh chia sẻ một số khó khăn liên quan đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo ngành Y tế: Tiếp tục nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; tập trung giải pháp đảm  bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu cơ bản thống nhất với hệ thống báo cáo trình phiên họp. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023, đại biểu tập trung đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung: Thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng tổng sản phẩm, tổng sản phẩm bình quân đầu người, chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng; triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng…

Kết luận phiên họp chuyên đề tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2025, là năm quan trọng để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả giai đoạn. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá và 05 nhiệm vụ trọng tâm; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ; Nghị quyết của HĐND tỉnh. Xây dựng, triển khai các Kế hoạch chuyên đề về phát triển KT - XH ngay từ đầu năm đảm bảo chất lượng, linh hoạt.

Triển khai tích cực các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Triển khai đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch

Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất. Thành lập cụm công nghiệp phát triển công nghiệp chế biến, hỗ trợ theo quy hoạch tỉnh. Phấn đấu hoàn thành đầu tư và đưa 06 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 71,8 MW đi vào hoạt động, bổ sung thêm khoảng 90 triệu KWh vào hệ thống điện quốc gia, đóng góp khoảng 181 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp.

Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0; Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá, mua, bán hàng hóa trên Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu đảm bảo hiệu quả về kinh tế, gắn với đảm bảo an ninh chính trị; kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư phát triển logistic, thương mại vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản.Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Duy trì điều tra chỉ số năng lực điều hành (DDCI) của các sở, ban, ngành và địa phương. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao khả năng ứng dụng của các đề tài, dự án vào thực tiễn. Đẩy mạnh đầu tư, liên kết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để cải tạo nâng cao chất lượng, hàm lượng khoa học đối với các sản phẩm đặc trưng.

Cùng với đó quan tâm thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác cải cách hành chính, nội vụ; công tác phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng để trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Hồng Minh
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện hình ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1389
  • Trong tuần: 16 692
  • Tất cả: 61749