No title...
No title...
No title...
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 29 (mở rộng)
Lượt xem: 52
CTTĐT - Ngày 05/4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 29 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II và định hướng những giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

5.4 bch bac me1.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2024. 

5.4 bch bac me.jpg

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Phạm Thị Hồng Yên phát biểu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những chuyển biến mới; quan tâm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức mở 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 469 học viên. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; quan tâm đôn đốc thực hiện Kế hoạch kết nạp đảng viên mới; triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình Nhân dân ở cơ sở; tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân; quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp…

bch bac me.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; các cơ quan, đơn vị, các ngành các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.Sản xuất vụ Xuân cơ bản đảm bảo diện tích và khung thời vụ; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản; phát triển mới 197 lồng nuôi cá; trồng mới 86,8ha rừng; tổ chức ra quân thực hiện cải tạo vườn tạp được 20 hộ. 

Công nghiệp, giao thông, xây dựng và công tác quy hoạch được triển khai thực hiện tương đối tốt; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 132 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ; thu hút được trên 15.000 lượt khách du lịch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 20 tỷ đồng, đạt 26,4% kế hoạch tỉnh giao. Công tác quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án. ..

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được tăng cường.

Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Tổ chức Lễ giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu; triển khai kế hoạch huấn luyện các lực lượng đảm bảo quân số, chất lượng, hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp trong thời gian tới trong việc nâng cao chất lượng triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác kết nạp đảng viên; công tác kiểm tra, bám nắm tình hình; tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giải phóng mặt bằng…

Kết thúc hội nghị, Thường trực Huyện ủy Bắc Mê đã tặng giấy khen cho 09 tập thể chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 01 tập thể chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023) và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023).

Nguyễn Hương - Phương Thảo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0