No title...
No title...
No title...
Hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 62
CTTĐT - Ngày 25/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Tài chính; Sở Tư pháp; các các thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ, Pháp luật - Dân tộc, tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

1. toan cnaht.JPG

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Ánh Phương nhấn mạnh: Hội nghị phản biện nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc thực hiện chính sách liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở vì vậy rất mong các đại biểu tập trung thảo luận tham gia đóng góp ý kiến để dự thảo nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và phù hợp với quy định của pháp luật.

1. db thảo luận.JPG

2. db dự.JPG

3 pb.JPG

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Theo dự thảo Nghị quyết mà cơ quan soạn thảo trình, Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại văn bản hướng dẫn đó; trường hợp không có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng thực hiện chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tại điều 2 của Nghị quyết cũng quy định rõ 6 mục chi và các mức chi cụ thể cho từng nội dung. Trong đó, các nội dung chi: Chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh gia chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án, kế hoạch. Chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cố. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi. Chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chi công tác hòa giải ở cơ sở…

Trên cơ sở dự thảo và đối chiếu với các căn cứ quy định mới, đa số các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao với nội dung dự thảo. Các đại biểu cũng mong muốn khi trình nghị quyết các cơ quan tham mưu cũng trình luôn văn bản hướng dẫn để khi nghị quyết ban hành là cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi, dễ dàng hơn.

3. dương anh phương.JPG

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Ánh Phượng chủ trì hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Ánh Phượng đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật phù hợp, sát thực tiễn và có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể thuận lợi cho cơ sở trong quá trình triển khai, thực hiện. Góp phần đảm bảo tính đúng đắn, khả thi, hiệu quả khi ban hành, đáp ứng quy định pháp luật.

Lan Phương
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0