No title...
No title...
No title...
Những kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp
Lượt xem: 27
CGTĐT - Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng Văn phòng UBND tỉnh, giai đoạn 2019 - 2023, 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ) cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác phối hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh phát triển vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới.

Ghi nhận thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, giai đoạn 2019 - 2023.

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, giai đoạn 2019 - 2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc tham gia với chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu, phục vụ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Tháng 12 năm 2019, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang sáp nhập với Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với tổng số 149 cán bộ, CCVC, NLĐ được chia thành 8 tổ công đoàn. Đến tháng 10 năm 2020 thực hiện chia tách thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và Văn phòng UBND tỉnh. 

Đến nay, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh có tổng số 91 cán bộ, CCVC, NLĐ chia thành 5 Tổ Công đoàn; Ban chấp hành công đoàn được kiện toàn với 07 đồng chí, hoạt động kiêm nhiệm ở các bộ phận khác nhau.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...” , mỗi cán bộ CCVC, NLĐ Văn phòng UBND tỉnh luôn xem đó là phương châm công tác, từ lãnh đạo đến từng cán bộ, CCVC, NLĐ Văn phòng UBND tỉnh luôn nỗ lực hoàn thiện để trở thành những người cán bộ đa năng. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đạt được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nhưng vẫn đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành công đó có sự tham mưu và đóng góp rất lớn từ công tác phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Trung bình mỗi năm, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý trên 30.000 văn bản các loại từ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh gửi đến; tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 10.000 văn bản đi, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

Bên cạnh công tác tham mưu, tổng hợp, công tác hậu cần, phục vụ cũng được quan tâm, chú trọng, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ, kịp thời; công tác phát hành Công báo được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, Trang TTĐT của Văn phòng, Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục, an toàn thông tin, dữ liệu, phát huy tốt vai trò là kênh thông tin chính thống của tỉnh trên môi trường mạng Internet…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng quan tâm thực hiện đúng quy định, phát huy quy chế dân chủ. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh được kịp thời, chính xác. Song song với thực hiện nhiệm chuyên môn, hoạt động của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan cũng được duy trì nền nếp, hoạt động có hiệu quả…

Với những nỗ lực, cố gắng đó, Tập thể Văn phòng UBND tỉnh và nhiều cá nhân đã được Đảng và Nhà nước và các cấp ngành tặng thưởng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh luôn đạt vững mạnh, được các cấp, ngành khen thưởng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh với Thủ trưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh trong giai đoạn mới 2024 - 2028. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền để phát huy tốt công tác phối hợp giữa công đoàn, chính quyền và các đoàn thể; tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC, NLĐ các phòng, ban, đơn vị, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cho cán bộ, CCVC, NLĐ trong cơ quan, đồng thời coi đây là nhiệm vụ then chốt để thu hút đông đảo cán bộ, CCVC, NLĐ tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn, luôn ủng hộ gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đa dạng hóa các hoạt động phong trào nhằm phát huy thế mạnh, sở trường của từng công đoàn viên công đoàn. Tổ chức thêm nhiều các hoạt động văn hóa, tham quan, học hỏi, trao đổi thảo luận để cán bộ, CCVC, NLĐ có tinh thần hăng say làm việc, nâng cao cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các công đoàn viên nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn và tập thể cơ quan, đơn vị.

Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC, NLĐ các phòng, ban, đơn vị, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền hàng năm tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để khơi dậy động lực cho cán bộ, CCVC, NLĐ phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao và hướng tơi mục tiêu xây dựng công tác văn phòng chính quyền ngày càng phát triển. Trọng tâm là các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” và thi đua thực hiện Văn hóa công sở... Qua đó có sức lan tỏa tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra.

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, CCVC, NLĐ của cơ quan,…góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, CCVC kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp với chính quyền xây dựng hình ảnh người cán bộ, CCVC “Trách nhiệm” với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” qua đó toàn thể cán bộ, CCVC Văn phòng đã nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất tại cơ quan, đơn vị và các tổ chức Đảng, đoàn thể hoặc lồng ghép vào công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, cán bộ, CCVC thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công việc; chấp hành thời gian làm việc, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, trong giao tiếp, ứng xử. 

Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hiện tốt, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp mang lại hiệu quả cao.

Phát huy thành quả đạt được, với sự quyết tâm triển khai đồng bộ linh hoạt, sáng tạo các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tin tưởng, công tác phối hợp giữa Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh toàn diện. 

Hồng Minh
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0