Xin ý kiến, tham gia đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (18/12/2021 00:00)

  • Văn bản đã hết thời hạn lấy ý kiến góp ý!

CTTĐT – Để tỉnh Hà Giang tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh trình các cáo thẩm quyền theo quy định. UBND tỉnh Hà Giang đã triền khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050theo đúng trình tự quy định.

Để thống nhất các nội dung của Quy hoạch tỉnh Hà Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch ngành, Quy hoạch vùng, đồng thời để các giải phấp thực hiện Quy hoạch tỉnh có tính khả thi cao, có tính chất tương hỗ, liên kết với các tỉnh trong khu vực, cả nước và hoàn chỉnh thủ tục trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương tham gia đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ sơ gồm:

1. Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Hà Giang  1. BC thuyết minh QH tỉnh Hà Giang.pdf

2. Phụ lục  Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Hà Giang  2.Phụ lục Báo cáo thuyết minh QH tỉnh Hà Giang.pdf

3. Các bản vẽ quy hoạch tải tại đường link:

                                  https://drive.google.com/file/d/1D1UVh90c_6XPP1mXDQ4TIgOdGXvv4WtH/view​

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  4.BC ĐMC.docx

5. Phụ lục  Báo cáo đánh giá tác động môi trường  5.Phụ lục báo cáo đánh giá tác động môi trường.pdf​

Ý kiến tham gia đóng góp của Quý Bộ, ngành đề nghị gửi về UBND tỉnh Hà Giang trước ngày 15/01/2022 (Qua Sở Kế hoạch và Đầu tư; Địa chỉ Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang theo đường công văn và địa chỉ Email: khth.skhdt@hagiang.gov.vn

Ý kiến tham gia đóng góp của UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Cạn, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La đề nghị gửi về UBND tỉnh Hà Giang trước ngày 30/12/2021 (Qua Sở Kế hoạch và Đầu tư; Địa chỉ Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang theo đường công văn và địa chỉ Email: khth.skhdt@hagiang.gov.vn

Mọi thông tin cần trao đổi, xin liên hệ:

Đồng chí Lương Văn Đoàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Điện thoại: 0913 327 219

Hoặc Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Số điện thoại: 0915 593 618

UBND tỉnh Hà Giang rất mong sớm nhận được các ý kiến tham gia đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và của UBND các tỉnh và trân trọng tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.​