No title...
No title...
No title...
Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 48  năm 2023
(Từ ngày:  27/11/2023 Đến ngày:  03/12/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm
Thứ hai
27/11/2023
- 11h:30Buổi sáng: 7h30 Họp BCS Đảng UBND tỉnh.
13h:30 - 17h:30Buổi chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Thứ ba
28/11/2023
07h:30 - 11h:30Buổi sáng: Giải quyết công việc tại cơ quan.
13h:30 - 17h:30Buổi chiều: Chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 – Phiên họp thứ 8.
Thứ tư
29/11/2023
07h:30 - 17h:30Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ năm
30/11/2023
07h:30 - 11h:30Buổi sáng:Tiếp công dân theo quy định.
- 17h:30Buổi chiều: Kiểm tra tiến độ Dự án Cao tốc Hà Giang -Tuyên Quang (giai đoạn 1).
Thứ sáu
01/12/2023
07h:30 - 17h:30Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Thứ bảy
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023