Hoạt động của Sở, ban, ngành

In bài
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

11/01/2022 08:10

CTTĐT - Ngày 10/1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, song Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác, kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ”. Kết quả trong năm: đã thụ lý kiểm sát điều tra 597 vụ/1.159 bị can. Cơ quan điều tra giải quyết 496 vụ/996 bị can. Tỷ lệ giải quyết án đạt 100%. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp quán triệt thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, chuyển xử lý hình sự đảm bảo đúng quy định của Ngành và pháp luật với tỷ lệ đạt 98,6%. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Thông qua kiểm sát có 521 người bị án treo; 196 người bị phạt cải tạo không giam giữ, thụ lý kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.368 vụ, 137 việc, phúc thẩm 29 vụ, việc. Ngành kiểm sát cũng tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân...

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2022 Ngành kiểm sát Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hiệu quả của hội nghị trực tuyến; áp dụng các biện pháp nâng cao chỉ số công nghệ thông tin.

03 đơn vị thuộc Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang được Viện kiểm soát Nhân dân tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2021.

Tác giả: Đình Anh – Quỳnh Hương

Tin khác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2022 (11/01/2022 08:00)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát các sở, ngành liên quan (10/01/2022 20:00)

Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2022 (10/01/2022 18:00)

Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (07/01/2022 08:00)

Ngành Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022 (06/01/2022 13:00)

xem tiếp