Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP

(14/10/2021 14:00)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết  68/NQ-CP  ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

(13/10/2021 14:00)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký  Nghị quyết số 128/NQ-CP  của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(05/10/2021 09:00)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Quy định mới về quản lý phân bón

(22/09/2017 10:00)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(17/06/2017 18:00)

CTTĐT - Do chỉ số giá tiêu dùng tăng nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người có công và thân nhân trong gia đình. Vì vậy, để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.