Xã Đạo Đức hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới

(08/08/2017 11:00)

Là một trong những xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh ở huyện Vị Xuyên, với hầu hết các thôn của xã đều nằm dọc theo Quốc lộ 2. Phía Bắc giáp thành phố Hà Giang, phía Nam giáp với thị trấn Vị Xuyên. Do có được điều kiện thuận lợi, huyện Vị Xuyên đã lựa chọn Đạo Đức là xã điểm để thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện trong năm 2017. Đến thời điểm này, với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã; cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

"Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới ở Bắc Quang

(31/05/2017 17:40)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những người làm công tác Dân vận (DV) ở huyện Bắc Quang luôn biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, “vận khéo” để dân nghe rồi làm theo. Hiện, Bắc Quang có 3 xã đã về đích Nông thôn mới (NTM). Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Bắc Quang đang ngày càng đổi thay. Đây cũng chính là kết quả từ việc làm tốt công tác DV của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương, khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM.

Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới ở Vị Xuyên

(29/05/2017 15:40)

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), đến nay, bộ mặt nông thôn huyện Vị Xuyên đã thực sự khởi sắc, KT – XH có bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt;  toàn huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn và phấn đấu hết năm 2017 có thêm 2 xã “cán đích” NTM. Đạt được kết quả đó, ngoài sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp còn có vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc khơi dậy sức mạnh toàn dân chung tay XD NTM.

"Ý Đảng hợp lòng dân" trong xây dựng Nông thôn mới

(11/05/2017 11:00)

Toàn tỉnh hiện có 16 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới (NTM); 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 132 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Thành tích ấy là nhờ “Ý Đảng hợp lòng dân”.

Xây dựng Nông thôn mới: Cần giữ vững nhóm tiêu chí "mềm"

(09/02/2017 09:20)

Là xã thứ 5 trên địa bàn tỉnh và xã đầu tiên của huyện Bắc Quang đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Đến nay, sau hơn 1 năm “cán đích”, chính quyền xã Vĩnh Phúc vẫn luôn xác định XD NTM không chỉ kết thúc ở việc hoàn thành 19/19 tiêu chí mà cần giữ vững, củng cố và phát huy thành quả đạt được. Song để giữ vững các tiêu chí, tạo “cú huých” đưa xã phát triển hơn nữa là vấn đề không đơn giản.