Thông tin tuyên truyền

In bài
Văn phòng Tỉnh ủy: Thông báo công khai địa chỉ email trên Internet để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị

10/08/2016 16:00

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh gắn nói đi đôi với làm, Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Giang thông báo, từ ngày 05/8/2016, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang thiết lập và công khai địa chỉ email trên Internet (vptu547@gmail.com) để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của Văn phòng Tỉnh ủy và những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức, nhân viên do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang rất mong nhận được sự phối hợp thông tin và chia sẻ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Nguồn: Văn phòng Tỉnh ủy

Tin khác

Thông báo đăng ký dự thi kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động (05/08/2016 15:00)

Thực hiện chính sách người có công với cách mạng (26/07/2016 14:00)

Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2020 (21/07/2016 09:00)

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/07/2016 11:00)

Hà Giang tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (19/07/2016 10:00)

xem tiếp