Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

(04/10/2021 11:00)

CTTĐT – Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh phê duyệt danh sách tổng số 198 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020.

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

(30/09/2021 16:00)

CTTĐT – Ngày 29/9/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành Thông báo số 14/TB-HĐTD thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020.

Kế hoạch làm việc của hội đồng tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

(30/09/2021 13:00)

CTTĐT – Ngày 14/9/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành Kế hoạch số 249/KH-HĐTD thông báo kế hoạch làm việc của hội đồng tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020.