Hoạt động của tỉnh

In bài
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng năm 2021 và đánh giá công tác KSTTHC, cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông giai đoạn 2018-2021

06/10/2021 08:00

​CTTĐT -  Chiều ngày 05/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị quý III trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng đầu năm 2021 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; đánh giá công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông giai đoạn 2018-2021. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, xã phụ trách lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh vẫn được thực hiện thường xuyên, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính đã đi vào nề nếp tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ CBCCVC, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và cải cách TTHC.

Với việc xác định đúng mục tiêu là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, do đó việc giải quyết TTHC ngày càng chất lượng, hiệu quả. Thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giúp hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước; từng bước thay đổi mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành tái cấu trúc quy trình TTHC, tạo lập dữ liệu điện tử, chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đã tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ TTHC và gửi hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó, các cơ quan cấp tỉnh bước đầu đã tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC 5 “tại chỗ” đã góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn, đúng hạn, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC. Đồng thời, UBND tỉnh đã kịp thời quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và triển khai các hoạt động, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn, phân công cán bộ theo dõi chỉ số PCI liên quan đến các chỉ số thành phần và lĩnh vực của ngành phụ trách; các ngành cần quan tâm đến độ mở của Trang TTĐT, trong đó phải thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến ngành mình lên Trang TTĐT của ngành.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.895 thủ tục hành chính. Đã đăng tải, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đáp ứng điều kiện. 11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn lại các phòng chuyên môn; 13 Sở đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức theo hướng giảm đầu mối bên trong, sau sắp xếp đã giảm được 23 phòng. 93,56% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa; 100% TTHC có quy định liên thông giữa các cơ quan cùng cấp, liên thông giữa các cấp được xây dựng, phê duyệt quy trình liên thông; 100% các cơ quan đơn vị đã thực hiện số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số; có 10 cơ quan thực hiện quy trình 5 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả” tại Trung tâm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, “chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc một số mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời như chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh nhiều năm ở tốp cuối chưa được cải thiện; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin 03 năm trở lại đây có dấu hiệu tụt hạng; việc giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp;  kỷ luật kỷ cương hành chính có nơi, có lúc chưa nghiêm”.

Các đại biểu dự hội nghị đã cùng thảo luận dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhằm giữ và thăng hạng bền vững chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và đề nghị tỉnh phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; có giải pháp Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cung cấp dịch vụ số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, nhất là các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu về công tác CCHC trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, là: Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương rà soát, điều chỉnh toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính năm 2021; giữ và thăng hạng bền vững chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện cho được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm minh công chức có sai phạm, tiêu cực liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thiết yếu và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND giải pháp nâng cao chất lượng thu phát sóng di động, tăng dung lượng trao đổi thông tin qua hộp thư công vụ, khắc phục ngay các lỗi thường nhật trên trang dịch vụ công, phần mềm giải quyết TTHC. Tập trung triển khai kế hoạch theo chương trình ký kết giữa UBND tỉnh với tập đoàn FPT về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giai đoạn 2018-2021.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Bằng khen cho các cá nhân.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen cho các cá nhân.

 

Tác giả: Nguyễn Đoan

Tin khác

Họp Hội đồng NVQS tỉnh lần 1 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 (05/10/2021 14:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI (04/10/2021 16:00)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên (04/10/2021 15:00)

Công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ (04/10/2021 14:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức Chương trình truyền thông giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì năm 2021 (04/10/2021 10:00)

xem tiếp