Hoạt động của tỉnh

In bài
Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

06/10/2021 13:00

CTTĐT – Sáng ngày 06/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các huyện, thành phố và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia để cho ý kiến đối với Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đơn vị Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Trung tâm nghiên cứu dự tại điểm cầu trụ sở Viện tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Hiện Sở đã tổng hợp và gửi các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, của các huyện đối với 32 phương án và đề xuất của Liên danh tư vấn để đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý tham gia ý kiến liên quan đến phương án quy hoạch của lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Đối với Phương án phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ và quy hoạch phát triển 3 loại rừng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến ăm 2050, hiện đã cơ bản thống nhất giữa Liên danh tư vấn và ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh về diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp với 525.000 ha. Đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cơ bản phù hợp với nhu cầu và định hướng sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các ngành, lĩnh vực. Hiện tất cả các Phương án đã thống nhất với tỉnh đã được các ngành gửi về các Bộ để xin ý kiến. Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

 

Đại diện đơn vị Liên danh tư vấn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đã được đại diện đơn vị Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có khái quát hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang, phân tích lợi thế, điểm mạnh và những hạn chế, khuyết điểm; những vấn đề trọng tâm xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu. Đối với một tỉnh miền núi, địa đầu Tổ quốc như tỉnh Hà Giang thì mục tiêu cao nhất là bảo tồn các giá trị cốt lõi và khai thác nó với giá trị gia tăng tối ưu. Theo phân tích của Liên danh tư vấn thì những giá trị cốt lõi trong công tác Quy hoạch của tỉnh nằm ở 3 nhóm yếu tố chính, là: Di sản địa chất, địa mạo và cảnh quan tự nhiên; Môi trường sinh thái và sinh cảnh sống khu vực nông thôn; Văn hóa bản địa và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, các sở ngành, huyện phát biểu tham gia ý kiến, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị Liên danh tư vấn và các sở ngành của tỉnh đã nỗ lực thực hiện để đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra, tiếp tục tập trung cao độ về thời gian nhân lực thực hiện các nhiệm vụ còn lại, rà soát tiếp thu các ý kiến đã tham gia, phản biện để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là Quy hoạch quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không dựa vào đơn vị tư vấn mà phải xây dựng được quy hoạch phù hợp với ngành, địa phương mình, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đảm bảo không gian trong quá trình thực hiện; thường xuyên trao đổi đảm bảo tính liên thông, xuyên suốt giữa các phương án với nhau; chủ động nghiên cứu các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến công tác quy hoạch các địa phương; tiếp tục tham gia ý kiến đảm bảo tính khả thi đảm bảo thực hiện được ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Để các nội dung Quy hoạch có chất lượng, mang tính khả thi, có sự liên thông, đồng bộ về mục tiêu, định hướng giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, khắc phục sự rời rạc, mâu thuẫn, chồng chéo của cách làm Quy hoạch trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị Liên danh tư vấn và các ngành cần thường xuyên cập nhật thông tin để bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Hà Giang. Đối với danh mục các dự án đầu tư cần lưu ý các dự án đưa vào Quy hoạch tỉnh là các dự án phải chắc chắn thực hiện được. Đối với các dự án quy hoạch nông nghiệp bền vững cần cụ thể rõ hơn từng loại rừng, cân đối giữa các loại đất để phục vụ cho mục tiêu phát triển của tỉnh.


Tác giả: Nguyễn Đoan

Tin khác

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng năm 2021 và đánh giá công tác KSTTHC, cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông giai đoạn 2018-2021 (06/10/2021 08:00)

Họp Hội đồng NVQS tỉnh lần 1 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 (05/10/2021 14:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI (04/10/2021 16:00)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên (04/10/2021 15:00)

Công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ (04/10/2021 14:00)

xem tiếp