Hoạt động của tỉnh

In bài
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến làm việc với BTV Huyện uỷ Mèo Vạc

07/10/2021 11:00

CTTĐT - Chiều 6/10, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với BTV Huyện uỷ Mèo Vạc về công tác tổ chức, xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021.

Từ đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ định bổ sung 22 đồng chí tham gia cấp uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học đối với 30 đồng chí; luân chuyển, phân công cấp uỷ viên và điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý đối với 17 đồng chí. Bố trí, sắp xếp 8/34 công chức xã dôi dư theo Quyết định 32/2020/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh. Việc đào tạo, bồi dưỡng  và chính sách đối với cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ được thực hiện theo quy định...


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Mèo Vạc

Thảo luận tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác, BTV Huyện uỷ Mèo Vạc đã đưa ra nhiều khó khăn cần được khắc phục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện. Nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới còn thấp; việc lãnh, chỉ đạo một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước hiệu quả chưa cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn còn nhiều hạn chế…  

Phát biểu kết luận buổi làm việc , đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện Mèo Vạc thời gian qua. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện bố trí đủ biên chế, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng đảng. Có kế hoạch giám sát thực hiện quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời nâng cao hiệu quả công việc. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số. Bám sát Chỉ thị số 12 BTV Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ . Triển khai kế hoạch bứt phá về phát triển đảng viên trong năm, quan tâm tạo nguồn trong cán bộ, viên chức đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Nắm bắt thường xuyên tư tưởng, mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Về đánh giá, kiểm điểm tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị cần thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Lãnh chỉ đạo tổ chức đại hội khối đoàn thể theo lộ trình quy định, chú trọng sắp xếp bộ máy cán bộ phù hợp nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Tổ chức Huyện uỷ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá, nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo trong lực lượng biên phòng tham gia cấp uỷ. Nghiên cứu thống nhất các cơ quan ngành dọc trên địa bàn thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý đảng viên. X ây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.


Tác giả: Minh Đức

Tin khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì phiên họp Quý III năm 2021 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh (07/10/2021 11:00)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021 13:00)

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng năm 2021 và đánh giá công tác KSTTHC, cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông giai đoạn 2018-2021 (06/10/2021 08:00)

Họp Hội đồng NVQS tỉnh lần 1 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 (05/10/2021 14:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI (04/10/2021 16:00)

xem tiếp