Hoạt động của tỉnh

In bài
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì phiên họp Quý III năm 2021 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh

07/10/2021 11:00

CTTĐT – Chiều ngày 06/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT đã tổ chức phiên họp Quý III năm 2021 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có các thành viên Hội đồng quản trị. Dự tại điểm cầu các huyện, thành phố có Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện , thành viên Ban đại diện cấp huyện , Ban Giám đốc và Trưởng các bộ phận phòng giao dịch các huyện.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong 9 tháng đầu năm năm 2021 , dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trước tình hình đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương theo Chỉ thị số 40-CT/TW sang NHCSXH với tổng số vốn đạt 56,6 tỷ đồng. Bám sát mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của Cấp ủy, Chính quyền địa phương năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH ưu tiên đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách cho các xã thuộc vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2021.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp.

Bên cạnh đó, cấp ủy, Chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các ngành có liên quan, tích cực chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 948,8 tỷ đồng/21.876 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 5.076 hộ nghèo, 3.029 hộ cận nghèo, 2.572 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; 5.633 hộ được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh doanh tại vùng khó khăn; 1.561 lao động được tạo việc làm; 5.608 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn được xây dựng.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị c ác thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021 đối với huyện được phân công phụ trách, nắm bắt những khó khăn, tồn tại và tham mưu các giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là tỷ lệ nợ quá hạn, đánh giá khả năng thu được vốn. Yêu cầu các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã có chất lượng hoạt động tín dụng thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố phải đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư. Ngân hàng chính sách tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác xử lý nợ rủi ro theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Sở Lao động, TB và XH thống nhất chỉ đạo UBND cấp xã nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời để có căn cứ xác nhận đối tượng vay vốn NHCSXH. Ban đại diện các cấp chịu trách nhiệm và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay đảm bảo nguồn vốn theo Nghị Quyết 58/2020/NQ-HĐND đem lại hiệu quả, tạo sinh kế cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị NHCSXH các cấp tiếp tục đ ẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các đối tượng chính sách trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi tại NHCSXH. Phối hợp các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, UBND huyện, Website ngân hàng Nhà nước… làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động tín dụng chính sách . Kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thoát nghèo vươn lên làm gi à u , các chương trình tín dụng đang được triển khai tại NHCSXH để mọi tầng lớp nhân dân được nắm bắt và tiếp cận.

 ​

Tác giả: Nguyễn Đoan

Tin khác

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến làm việc với BTV Huyện uỷ Mèo Vạc (07/10/2021 11:00)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021 13:00)

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng năm 2021 và đánh giá công tác KSTTHC, cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông giai đoạn 2018-2021 (06/10/2021 08:00)

Họp Hội đồng NVQS tỉnh lần 1 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 (05/10/2021 14:00)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI (04/10/2021 16:00)

xem tiếp